Kampania
na rzecz propagowania bardziej przyjaznych dla środowiska dojazdów do szkoły i pracy na terenie Krakowa i okolic

 

O kampanii

Włącz się

Partnerzy

Warto zobaczyć

Kontakt

 

Plany mobilności

 

Plany mobilności to pakiety działań, które mają na celu zmianę zachowań podróżujących, w szczególności w zakresie ograniczenia użytkowania samochodów prywatnych na rzecz transportu publicznego oraz pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego.

 

Szkolne plany mobilności
Codzienne dojazdy do szkoły są ważnym „generatorem” ruchu drogowego w mieście, dlatego szkoły liczące ponad 500 uczniów będą w centrum uwagi Kampanii „Kraków Mobilny”. Z uwagi na edukacyjny charakter Kampanii, wszystkie szkoły w Krakowie i w okolicach (ok. 1000 szkół) będą miały możliwość przygotowania własnego autorskiego szkolnego planu mobilności, aby przyczynić się do przekonania, że wykorzystanie proekologicznych środków transportu przez każdego z nas jest nie tylko możliwe, ale niezbędne dla odkorkowania miasta.
We wrześniu uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostałe osoby związane ze szkołą, będą mogły zgłosić swoją jednostkę do udziału w Kampanii „Kraków Mobilny”. Co najmniej 20 szkół zakwalifikowanych do Kampanii otrzyma wsparcie merytoryczne i finansowe w przygotowaniu oraz wdrożeniu autorskiego planu mobilności , polegające na pomocy w zakresie:

  • dokumentacji dojazdów do szkoły wg środka transportu,

  • analizie dojazdów do szkoły pod kątem wybrania priorytetów działań,

  • wypracowaniu i wdrożeniu inicjatywy, działania bądź projektu w celu zmiany zachowań podróżujących,

  • ponownej dokumentacji dojazdów do szkoły w celu oceny skuteczności podjętych działań oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne

Dzięki planom mobilności, szkoły uczestniczące w Kampanii w mierzalny sposób:

  • zmniejszą liczbę podróży realizowanych samochodem konwencjonalnym w dojazdach uczniów, nauczycieli i rodziców do szkoły,

  • zwiększą liczbę podróży realizowanych transportem publicznym, rowerem i innymi ekologicznymi środkami transportu, zmniejszając użytkowania samochodu w dojazdach do szkoły,

  • poprawią bezpieczeństwo podróży po mieście,

  • zmniejszą swoje oddziaływanie na środowisko naturalne w przeliczeniu na jednostki CO2.

Doświadczenia zagraniczne wykazują, że zarządzanie mobilnością realizowane w szkołach może przynieść – w przypadku jednorazowych akcji (np. szkolny „Dzień bez Samochodu”) – nawet 16% redukcję podróży realizowanych samochodem, głównie na rzecz podróży pieszych i rowerowych. W ujęciu długoterminowym udział samochodów w podróżach może spaść i utrzymywać się na poziomie 5%-10%, w odniesieniu do stanu sprzed wdrożenia projektu.


Nie tylko szkoły….
Propagowanie planów mobilności wśród krakowskich szkół ma zainspirować i zmobilizować pracodawców do przygotowania i wdrażania takich planów dla własnych obiektów. Wynika to z przekonania, że rozwiązanie problemów związanych z mobilnością wymaga wspólnego działania władz samorządowych, instytucji użytku publicznego, firm, organizacji społecznych oraz wszystkich osób przemieszczających się po mieście. Każdy plan mobilności przekłada się na korzyści zarówno dla sporządzającego jak i dla udrożnienia przestrzeni publicznej Miasta.
Plany mobilności integrują w jeden pakiet instrumenty zarządzania mobilnością, związane
z wykorzystywaniem potencjału działań informacyjnych, doradczych, organizacyjnych, koordynacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. W ramach planów mobilności, wdraża się również rozwiązania dotyczące polityki parkingowej (np. likwidacja części miejsc postojowych na terenie instytucji), projekty tzw. małej infrastruktury (stojaki dla rowerów, prysznice dla cyklistów, etc.) oraz instrumenty finansowe zachęcające do podróżowania proekologicznymi środkami transportu lub zniechęcające do jazdy samochodem np. dotacje do biletów transportu publicznego.