Kampania
na rzecz propagowania bardziej przyjaznych dla środowiska dojazdów do szkoły i pracy na terenie Krakowa i okolic

 

O kampanii

Włącz się

Partnerzy

Warto zobaczyć

Kontakt

 

O Kampanii
 

Szeroko zakrojona akcja edukacyjna organizowana przez Urząd Miasta Krakowa, Fundację
Partnerstwo dla Środowiska oraz koncern Toyota zainaugurowana zostanie w trakcie
obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (18-22 września).


Jakie są cele kampanii „Kraków Mobilny”?


Po pierwsze ma zachęcać i inspirować mieszkańców miasta do korzystania z transportu
publicznego i pojazdów ekologicznych, w tym rowerów, a także pojazdów elektrycznych
i hybrydowych (takich, które są w stanie przejechać co najmniej 30-50 km w trybie
elektrycznym). Takie pojazdy, zgodnie z przyjętą polityką UE, mają w przyszłości stać się
jednym z najważniejszych środków transportu publicznego i indywidualnego
w aglomeracjach miejskich.

 

Kraków będzie realizować program e-mobilności poprzez wprowadzanie (pilotażowo na
okres 12 miesięcy) systemu zachęt dla użytkowników pojazdów elektrycznych i hybrydowych
zarejestrowanych w mieście. Wyniki pilotażu będą podstawą do wprowadzenia systemu

zachęt w tym m.in. dostępu do stref z ograniczonym ruchem, bezpłatnego parkowania
i możliwości korzystania z bus pasów, wprowadzania samochodów elektrycznych
i hybrydowych do komunikacji miejskiej oraz flot służb komunalnych. W przyszłości Kraków
podejmie działania związane z budową sieci publicznych punktów ładowania.
Drugi cel kampanii to zachęcenie uczniów z krakowskich szkół do kreowania szkolnych
koalicji na rzecz propagowania przyjaznych dla środowiska dojazdów do szkoły (koalicje
szkolne to niesformalizowane grupy osób, które zadeklarują wspólne działanie na rzecz
usprawnienia mobilności swojej szkoły).

 

Trzeci cel kampanii to zachęcenie pracodawców do przygotowania i wdrożenia planów
mobilności propagujących rozwiązania zrównoważonego transportu, przy udziale swoich
pracowników i dostawców.


Koordynatorem kampanii będzie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Organizatorzy
zakładają, że do kampanii dołączą kolejne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe
i firmy działające na terenie Krakowa – w szczególności te, których działalność „generuje”
ruch drogowy w mieście (centra handlowe, duże przedsiębiorstwa, uczelnie, szpitale, szkoły
czy też jednostki administracji publicznej). Organizatorzy zakładają również, że każda
organizacja angażująca się w Kampanię nawiąże współpracę z wybraną szkołą bądź grupą
szkół, aby dzielić się z nią swoimi doświadczeniami.