Kampania
na rzecz propagowania bardziej przyjaznych dla środowiska dojazdów do szkoły i pracy na terenie Krakowa i okolic

 

O kampanii

Włącz się

Partnerzy

Warto zobaczyć

Kontakt

 

E-mobilność to przyszłość


Zgodnie z przyjętą polityką Unii Europejskiej, pojazdy o napędzie elektrycznym w przyszłości będą jednym z najważniejszych środków transportu publicznego i indywidualnego w aglomeracjach miejskich, głównie z uwagi na konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Mając ten fakt na uwadze, Kampania „Kraków Mobilny” zamierza propagować wykorzystanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych na terenie Krakowa.

 

W celu przyspieszenia „przyszłości elektrycznej”, Miasto Kraków wprowadzi program e-mobilności dla Krakowa poprzez wprowadzanie pilotażowo na okres 12 miesięcy systemu zachęt dla użytkowników pojazdów elektrycznych i hybrydowych zarejestrowanych w Krakowie. Wyniki pilotażu będą podstawą do wprowadzenia systemu zachęt do Polityki Transportu Zrównoważonego Miasta Krakowa , w tym:


1. dostępu do stref z ograniczonym ruchem,
2. bezpłatnego parkowania,
3. możliwości korzystania z bus pasów,
4. wprowadzania samochodów elektrycznych i hybrydowych do komunikacji miejskiej oraz flot służb komunalnych (miejskich).


W przyszłości Kraków przystąpi do budowy sieci publicznych punktów ładowania i będzie się ubiegać, wzorem innych miast UE, o zwolnienia z opłaty rejestracyjnej oraz dopłat dla pojazdów elektrycznych, zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie.
 


Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, 2012

 

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 dla samochodów osobowych 2012. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej